19c French Enamel Ivory Bronze Dresser Vanity Set

19c French Enamel Ivory Bronze Dresser Vanity Set